Clinical assessment

När du som driver klinik vill ha hands-on träning med någon av dina anställda. Allt från ny i branschen till avancerad nivå. George Lowy har under flera år deltagit i Allergans utbildningsteam och utbildat injicerare i landets alla hörn. Exempel på individanpassad utbildning kan vara:

Konsultationsteknik och MD Codes foundation. Här tar George upp det viktigaste i konsultationen och bygger grunden i MD Codes-tekniken.

Ytterligare nivåer är t.e x MD Codes 7-9 shape, periorbital, lowe face (chin and jawline).  

Vill du få råd och hjälp att välja kontakta oss per mail.

George Lowy

George Löwy är legitimerad sjuksköterska och brinner för estetik! De senaste 22 åren har han arbetat inom läkemedels- och medicinteknisk industri. Elva av dessa har han jobbat inom den estetiska branschen. Närmast kommer George från Allergan som är världens största leverantör av Botox och filler. På Allergan utbildade George kliniker runt om i Sverige i anatomi, ansiktets åldrande, hur man gör en bedömning av ansikten samt injektionsteknik

cb480cad-75b0-4605-b4f6-9f30542614c6.JPG