PDO-Cog-Thread-Landmarks.jpg

THREADS OF BEAUTY

Äntligen öppnar vi ansökan till vår efterlängtade trådutbildning.

Anatomi 

Vad är viktigt att fokusera på inom ansiktsanatomin? Vilka ligament är viktiga, kärl, nerver, hudlager.

Materiallära

PDO, PCL, PLA-vad är skillnaden på olika material?

När ska vilka trådar användas?

Indikationer

Vilka indikationer och vem är lämplig att erhålla behandling. 

Komplikationer

Vilka komplikationer finns med trådar och hur skall dessa hanteras?

Pris 18900 ex moms inkl. material.

OBS!

Anmälan är för behörig personal: läkare, sjuksköterska och tandläkare. Du bör även vara en injicerare med god erfarenhet av microcannula.