attractive-beautiful-beauty-1778821.jpg

ESSENTIALS

Vår stora grundutbildning

Under två heldagar kommer dr Calle vägleda er genom ansiktsanatomi, funktionellt och med praktiska övningar. Vi är mycket noggranna med riskområden och hur vi undviker problem vid injektioner. Åldrandet och förändringar i ansiktet, För att lättare få utbyte av kursen kommer du behöva förbereda dig med material som skickas ut i förväg. 

Den andra dagen är helt och hållet praktisk och ska ge varje deltagare en känsla för att lära känna sin praktiska och konstnärliga sida. Vi kommer diskutera skönhet i olika perspektiv och bli mer medvetna om vad som anses vackert och vad som ligger utanför ramarna av skönhet.

Ansiktets anatomi

Noggrann och detaljerad kunskap om ansiktets anatomi och interindividuella skillnader. Från yttersta hudlagret ned till ben. Anatomiska förändringar av det åldrande ansiktet. Neuroanatomi, muskelanatomi, kärlanatomi är i fokus. Vilka moment och vilka områden är särskilt utsatta för komplikationer historiskt sett? Hur gör vi bäst för att undvika dessa?

Indikationer och kontraindikationer

När kan det tänkas vara till nytta med fillers? När är det absolut medicinskt resp etiskt kontraindicerat?

Anamnes och journalföring

Hur tar man upp anamnes vid fillerbehandling? Journalföring och fotografering, säkerhetsaspekter och skyddandet av patientens integritet. Samtyckeshandlingar och informationsblad, vad behöver patienten veta före och efter behandling? Övrigt som kommer att tas upp: Konsultationens roll och betydelse. Betänketid innan behandling? Vilka sjukdomar är viktiga att tänka på och ur ett psykologiskt/psykatriskt perspektiv och vara extra uppmärksam med. Genomgång av BDD (Body Dysmorfic Disorder).

Injektionstekniker med hyaluronsyra 

Antegrad/retrograd teknik, bolus, mikrobolus, linjär, korsvis samt även mesoterapi i yttersta hudlagret.

När används spetsiga respektive trubbiga kanyler?

Branch och produktkunskap

Vanligaste varumärkena på den europeiska marknaden? Vad betyder FDA, KDA resp C E, CE märkningar?  Skillnader mellan olika produkter? Varför är spårbarhet viktigt? Varför behövs seriösa distributörer och vad betalar vi för vid inköp av filler? Vart rapporteras biverkningar på produkten?

Vad har de olika produkternas korslänkningar för betydelse? Monofasiska fillers eller bifasiska? Övriga fillers: Biologiska, permanenta, fett, kollagen m.fl. Det finns hundratals olika varumärken bara i Europa. 

Komplikationshantering

Rapporteringskrav och hantering. Vilka akuta, intermediära resp sena reaktioner bör man tänka på? Hur uppstår de? Hur behandlar man olika komplikationer? Vilken utrustning och vilka läkemedel bör finnas på en klinik som bedriver estetiska injektioner?  

Dag 2

Praktik med egna modeller. Konsultations- och injektionsträning.

Resultat för deltagare

Efter två heldagar med såväl teoretisk som praktisk anatomi, injektionsträning och träning i konsultation skall deltagaren erhållit tillräcklig kunskap för att kunna påbörja sin egen träning. I samarbete med FVA ska deltagare kunna fortsätta sin individuella plan för att så småningom bli en fullfjädrad injicerare. 

Finansiering

Vi accepterar direkt betalning till vårt bankgiro eller via kreditkort. Du kan även finansiera din kurs via Svea Ekonomi (avgifter tillkommer). Kontakta oss för ansökan.