attractive-beautiful-beauty-1778821.jpg

DECODING THE FACE

MD Codes första delen

Introduktion till konceptet MD Codes. Vi kommer ta oss igenom och beskriver hur ansiktets former kan förbättras och återskapas med ett nytt system av koder. Kodernas placering och funktion beskrivs i delta liksom hur man använder koderna i konsultationen, budgetering och planering  av behandlingar.

Denna del är nödvändig för att kunna gå vidare i de mer avancerade kodbegreppen och behandlingarna. Denna del av grundkurserna sammanfattar anatomin, åldrandet i ansiktets olika delar och och fokuserar på praktiska färdigheter i konsultationsteknik och injektionsteknik.

Pris 14900 kr ex moms.

Delbetalning möjlig via Svea Ekonomi (avgifter tillkommer)